Live on the Terrace nyereményjáték

augusztus 9, 2019

LIVE ON THE TERRACE

NYEREMÉNYJÁTÉK

 

 

Készítsd el a nyár leghangulatosabb teraszos fotóját és légy a vendégünk egy mennyei gourmet kóstolóra

és egy általad választott koktélra másodmagaddal!

 

Érezd jól magad a Corso Teraszán és nyerj! Ha szeretnél két ínycsiklandozó koktélt és egy gourmet kóstolótálat nyerni, nincs más dolgod, mint ellátogatni hozzánk és készíteni egy képet arról, hogy mit is jelent számodra a Live on the Terrace rendezvénysorozatunk. Legyen az  egy színes koktél, egy finom fogás, a hangulatos zene vagy akár a csodás panoráma, örökítsd meg kedvenc pillanatod és kövesd az alábbi lépéseket:

1. Töltsd fel az általad készített képet az Instagram oldaladra,

2. A leírásnál használd a #liveontheterrace hashtaget,

3. Jelöld meg az @icbudapest oldalát a fotón hogy biztosan megtaláljunk,

4. Ha még nem tetted volna, kövesd be az @icbudapest oldalát!

Ha teljesítetted a fent említett lépéseket nincs egyéb teendőd, mint gyűjteni a like-okat és várni a közönségszavazást, hiszen nálunk a nyertest is az Instagram felhasználók választják ki! Az első körben a két legtöbb like-ot kapó fotó jut tovább a döntőbe, ahol egy Instagram story szavazás során dől el, hogy ki lesz a Corso nyereménycsomag boldog tulajdonosa. A játék 2019.08.14-től 08.25-ig tart, a végső szavazásra pedig 2019.08.26-án kerül sor. Ne feledd, hogy akár több képpel is pályázhatsz! 

 

A játékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. Tudj meg többet itt: 

Nyereményjáték szabályzat

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

 

A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Mansion Danube Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-873824; székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 12-14.) (továbbiakban: „Szervező”).

I. Részvétel a Játékban

 1. A részvétel személyi feltételei
  a. A Játékban kizárólag az I.1.b. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, nem cselekvőképtelen, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött természetes személyek (továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt.
  b.  A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, az „InterContinental Budapest” és a „Corso Étterem és Bár” más munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „”) 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; továbbá a Szervező megbízásából a Játék előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 2. A részvétel tárgyi feltételei a. A Játékban minden olyan Játékos részt vehet, aki rendelkezik saját, nyilvános, nem üzleti célra létrehozott, magáncélú Instagram felhasználói fiókkal (a továbbiakban: „Instagram Fiók”), amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A Játék a Játékosok számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.
 3. A Játékban való részvétel módja

  a. A Játékban való részvétel oly módon lehetséges, hogy a Játékos az Instagramon „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Szervező – kizárólag Szervező által üzemeltetett – Instagram profiljával (@icbudapest) és a feltételekben meghatározott módon egy vagy több fotót (a továbbiakban „Fotó”) készít a Corso Étterem & Bár Live on the Terrace eseménysorozatán. A Fotót a Játkosoknak fel kell tölteniük saját Instagram Fiókukra az @icbudapest fiók Fotón való megjelölésével („tag”), a Corso Étterem és Bár helyszínként való megjelölésével és a #liveontheterrace hashtag használatával. b. A Játékban csak olyan Fotóval lehet részt venni, amely:
  – augusztus 14. 11:00 és 2019. augusztus 25. éjfél között kerül az Instagramra feltöltésre;
  – nem lehet alkalmas személyiségi jogok, különösen a képmáshoz való jog megsértésére;
  – nem lehet alkalmas faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentétek szítására, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállás kiváltására;
  – nem tartalmaz erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket;
  – nem pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú;
  – nem tartalmaz a Szervezőre, az InterContinental, illetve Corso márkákra vonatkozó negatív kijelentéseket;
  – nem tartalmaz a Szervező versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket;
  – nem bátorít egészségre ártalmas anyagok használatára;
  – nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot;
  – nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló, nem valósíthat meg plagizálást.
  – nem tartalmazhat bűncselekményre, szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást;
  – nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket;
  – nem sértheti a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését;
  – nem készülhet olyan kép, amely az üzletek biztonsági berendezését rögzíti;
  – nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.
  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a felöltött Fotók jelen pontnak való megfelelőségét a Játék bármely szakaszában vizsgálja és erről a saját diszkréciós körében döntsön. Amennyiben a Szervező úgy ítéli meg, hogy a felöltött Fotó a jelen pontba ütközik, a Fotót, illetve az azt feltöltő Játékost a Játékból kizárja. A jelen pontba ütköző Fotó felöltésével esetlegesen okozott károkért a Szervező a felelősségét teljes mértékben kizárja.c. Az a Játékos, aki legalább egy Fotót a fenti I.3.a. pontban írtak szerint megoszt, részt vesz a Játékban (a továbbiakban: „Részvétel”), egyúttal a jelen Szabályzat valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.d. A Játékból – a Szervező kizárólagos megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen tömegesen generált Instagram profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.e. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel nem valósul meg.

II. A játék lebonyolítása 

1. A Játék első szakasza

a. A Játék első szakaszában 2 (kettő) Fotó kerül kiemelésre oly módon, hogy a jelen Szabályzatban írtaknak megfelelően Feltöltött fotók közül 2019. augusztus 25. éjfélig a két legtöbb kedvelést (“like”) kapó Fotó jut tovább. A félreértések elkerülése végett a Szervező rögzíti, hogy a jelen pont szempontjából kizárólag azok a kedvelések relevánsak, amelyek a Játékos az elsőként, eredetileg feltöltött Fotóra az adott Játékos saját Instagram Fiókjával kap, azaz nem számítanak azok a kedvelések, amelyeket a Játékos az adott Fotó újrafeltöltésére, újramegosztására, más felhasználó általi megosztására szerez.

2. A Játék második szakasza

a. A Játék második szakaszában a Szervező a saját Instagram profilján (@icbudapest) Instagram-történetben („Story“) megosztja az előző pont szerint kiemelt két Fotót és Instagram-történetében szavazást hoz létre, amelynek során az @icbudapest oldal követői, illetve látogatói a két kiemelt Fotóra szavazhatnak. A két Fotó közül az nyer, amely augusztus 21. 14:00 óráig a legtöbb szavazatot kapja. A nyertes Fotót, az azt feltöltő Játékos Instagram-felhasználónevének feltüntetésével az @icbudapest oldalon megosztja. A szavazást megnyerő Fotót felöltő Játékos lesz a jelen Szabályzat szerinti Játék nyertese és ezáltal jogosulttá válik az alább meghatározott nyereményre.

3. A nyertes Játékos értesítése, a nyeremény átvétele

a. A Játék nyertese jogosulttá válik 2 db, a „Corso Étterem és Bár” aktuális kínálatából szabadon választható koktélra, 1 db Gourmet kóstoló csomagra, illetve ezek elfogyasztására a „Corso Étterem és Bár”-ban (a továbbiakban: „Nyeremény”).

b. A II.2.a. pontban írt szavazás lezárását követő 30 (harminc) napon belül a Szervező az @icbudapest Instagram-oldalról privát üzenetet küld a Fotót megosztó Instagram-profilnak, amelyben tájékoztatja a Játék megnyeréséről, illetve a Nyeremény beváltásának módjáról. A Játékos köteles az üzenet megérkezésétől számított 14 (tizennégy) napon belül válaszolni erre az üzenetre, egyúttal jelezni, hogy a Nyereményt át kívánja venni.

c. Amennyiben a nyertes Játékos az @icbudapest üzenetének megérkezésétől számított 14 (tizennégy) napon belül nem válaszol az üzenetre, vagy válaszában jelzi, hogy nem kívánja átvenni a Nyereményt, úgy a Nyereményre a Játék, azaz a II.2.a. pont szerinti szavazás második helyezettje lesz jogosult. Amennyiben a második helyezést elérő Játékos sem válaszol @icbudapest üzenetének megérkezésétől számított 14 (tizennégy) napon belül, vagy válaszában jelzi, hogy ő sem kívánja átvenni a Nyereményt, a Játék véget ér anélkül, hogy a Nyereményre bárki jogosult lenne.

d. A Nyeremény átvételére a nyertes Játékos a „Corso Étterem és Bár” kapacitásának függvényében, a +36 1 327 6428 telefonszámon történő előzetes telefonos helyfoglalást követően van lehetőség. A Nyeremény átvételéhez a nyertes Játékosnak be kell mutatnia az @icbudapest oldaltól kapott, a Játék megnyeréséről tájékoztató üzenetét. A Szervező a bemutatott üzenet valódiságát nem vizsgálja, illetve minden felelősséget kizár amiatt, ha az üzenethez a Játékoson kívül más személy is hozzáfér.

e. Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amelyek a Nyeremény bármely módon történő felhasználásából erednek.

III. Vegyes rendelkezések

 1. Adatkezelés
  a. A Játékkal, illetve a jelen Szabályzattal összefüggésben a Szervező nem kezel személyes adatokat.
 2. Szerzői jogok
  a. A Részvétellel valamennyi Játékos feltétel, ellenérték és időbeli korlátozás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a Játékos által feltöltött Fotót, illetve Fotókat saját promóciós anyagaiban, saját közösségi felületein akár a Játéktól függetlenül is az adott Fotót feltöltő Játékos Instagram-felhasználónevének feltüntetésével felhasználja.
 3. Adózás
  a. A Nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadót Szervező mint kifizető fizeti meg.
 4. Költségek
  a. A Játékost terheli a Játékban való részvételhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségek viselése. Szintén a Játékos köteles biztosítani a Nyeremény átvételéhez szükséges, a saját oldalán felmerülő technikai feltételeket (pl. helyszínre történő utazás, szállás stb.), valamint ő köteles viselni az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő költségeket.
 5. Felelősség
  a. A Játékkal, az abban való részvétellel, a Nyereménnyel, annak átvételével kapcsolatban esetlegesen felmerülő károkért a Szervező – a Ptk. 6:526. §-ában írt korlátozást figyelembe véve – teljes mértékben kizárja felelősségét.
 6. Általános rendelkezések
  a. A jelen Szabályzattal érintett Játék lebonyolításában, szponzorálásában az Instagram mindenkori üzemeltetője semmilyen tekintetben nem vesz részt.
  b. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szabályzat bármely rendelkezését bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosítás a jelen Szabályzat módosított szövegének a http://corso.hu/etterem/live-on-the-terrace-nyeremenyjatek/ weblapon történő közzétételével lép hatályba.
  c. A Játékkal kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdés, bizonytalanság vagy panasz esetén, kérjük, írjon az icbudapest.marketing@ihg.com e-mail címre.
  d.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.e. Jelen szabályzat angol nyelven is elkészült. A jelen magyar nyelvű változat és az angol nyelvű változat közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

Budapest, 2019. augusztus 14.

Mansion Danube Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Szervező